Samiske flaggdager6. februar - Samefolkets dag Første gang feiret i 1993.
25. mars - Maarjean biejjie - Mariadagen eller hvert enkelt lands Mariadag,
24. juni - Midtsommer. Sankthansdagen. En tradisjonell samisk merkedag.
9. august - FNs Internasjonale urfolksdag.
15. august - Sameflagget godkjent (1986) og Isak Sabas Fødselsdag.
18. august - Samerådet grunnlagt (1956).
26. august - Sametinget i Sverige grunnlagt (1993).
9. oktober - Sametinget i Norge grunnlagt (1989).
9. november - Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).