Offisielle flaggdager for Norske flagg og vimplerHer er Norges offisielle flaggdager:

 

1. januar

1. nyttårsdag

21. januar

H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar

Samefolkets dag

21. februar

H.M. Kong Harald Vs fødselsdag

1. mai

Offentlig høytidsdag

8. mai

Frigjøringsdagen 1945

17. mai

Grunnlovsdagen

7. juni

Unionsoppløsningen 1905

4. juli

H.M. Dronning Sonjas fødselsdag

20. juli

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag

29. juli

Olsokdagen

19. august

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember

1. juledag

Bevegelig

1. påskedag

Bevegelig

1. pinsedag

Bevegelig

Dagen for StortingsvalgFlaggtider

I månedene mars til oktober heises flagget kl 08.00. I månedene november til februar heises flagget kl 09.00. Flagget fires ved solnedgang, men ikke senere enn kl 21.00.

I Nordland, Troms, Finnmark, på Svalbard og Jan Mayen heises flagget i månedene november til februar kl 10.00 og fires kl 15.00Når skal vi flagge?

Statlige virksomheter er i h.t. Flaggforskriften § 4 pålagt å flagge med statsflagg ( splittflagget ) på de offisielle flaggdagene.

Det er vanlig at også kommunale virksomheter flagger på de offisielle flaggdagene.

For flagging hos privatpersoner er det ike utferdiget noen flaggregler, men det er vanlig at man følger de offisielle flaggdagene, i tillegg kan man flagge ved private merkedager.

Ved bisettelse / begravelse skal flagget først heises til topps og deretter fires en tredel fra toppen av flaggstangen. Etter seremonien skal flaggene heises på hel stang når kirkeklokkene ringer.

Vimpel i nasjonalfarger anvendes mer uformelt enn nasjonalflagget og kan være heist døgnet rundt.Størrelser

Flaggets lengste side bær være ca 1/3 av stangens lengde. Vimpelen kan være noe lengre.Bruk flagget med respekt.